privacy verklaring

Hobbykidz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Hobbykidz zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, noch voor reclamedoeleinden gebruiken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan?
Hobbykidz verwerkt uw persoonsgegevens omdat u: gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten; uw gegevens invult of achterlaat via kanalen zoals bijvoorbeeld e-mail, het contactformulier op de website, een bestelling doet, contact opneemt per telefoon of reageert op ons Facebook kanaal; 
De meeste gegevens die wij van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening (workshop, maatwerkproduct of standaard aankoop in de webshop). Onderstaand treft u de meest                                                                                               voorkomende persoonsgegevens aan:   Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW);  E-mailadres;  Telefoonnummer(s);  Verzendgegevens.

 

Hobbykidz gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden. Hobbykidz maakt geen gebruik van nieuwsbrieven, want die krijgt u al genoeg van andere sites.
 • Als u bij Hobbykidz een bestelling plaatst, bewaren wij – indien door u aangegeven middels het aanmaken van een account, – uw gegevens op een beveiligde omgeving (beveiligde computer). U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, en aflevergegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien wij daar op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website van Hobbykidz, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of opmerking heeft vragen wij ook gegevens van u op. De gegevens die wij u vragen in te vullen, hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. De door u ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden (ssl). Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor de afhandeling van uw vraag of opmerking. Na afhandeling van uw vraag of opmerking worden uw gegevens weer gewist.
 • Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag op onze facebookpagina, vragen wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. na uitreiking van de prijs worden uw gegevens weer gewist.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.( bijvoorbeeld; wij maken gebruik van een betaal-plugin van Sisow. Ook dit bedrijf dient te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Uw gegevens blijven dus veilig en worden niet misbruikt)
  Hobbykidz verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wat van u is, blijft van u!
  De vertrouwelijkheid van uw gegevens worden door Hobbykidz gerespecteerd.Hoe lang bewaren wij gegevens van bestellingen of maatwerkorders?
  Hobbykidz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de afgenomen diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens van sommige diensten dient Hobbykidz wettelijk 7 jaar te bewaren (bijvoorbeeld facturen t.b.v controle door de belastingdienst). Na deze periode worden uw gegevens definitief vernietigd.CookiesCookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hobbykidz maakt geen gebruik van cookies op de website.Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
  Hobbykidz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
   wij beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, of het inloggen in uw account versleuteld verzonden;  onze software is up-to-date en wij maken gebruik van een firewall;  toegang tot elektronische diensten is beveiligd met een wachtwoord wat op ieder moment door cliënt gewijzigd kan worden;  alleen de directie van Hobbykidz heeft toegang tot uw persoonsgegevens; Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hobbykidz. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hobbykidz.nl. Wij zullen beoordelen of wij gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Hobbykidz uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen via info@hobbykidz.nl of het contactformulier op de website.Feedback
  Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Hobbykidz, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@hobbykidz.nlDit privacybeleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.