Voorwaarden webshop

I.Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan via onze webwinkel en door ingeving naam en adresgegevens.

II.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

III. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hobbykidz, zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt hobbykidz dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

V. De verzendkosten bij bestellingen tot € 25,00 voor brievenpost zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij bestellingen boven de € 25,00 neemt hobbykidz de verzendkosten voor haar rekening, mits de verzending in de brievenbus past.
De verzendkosten bij bestellingen tot € 50,00 voor pakketpost-artikelen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij bestellingen boven de € 50,00 en tot pakketten tot 10 kg. neemt hobbykidz de verzendkosten voor haar rekening.
Ter aanvulling op voorgaande; Bij bestellingen voor pakketpost boven de 10 kg zijn de helft van de verzendkosten voor rekening van de koper.

VII. De door Hobbykidz ontvangen bestelling wordt per email per omgaande bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur van de gedane bestelling.

VIII. De betaling dient vooraf te geschieden (rembours zie artkel V en XI) door vooruitbetaling op rekeningnummer IBAN NL75 RABO 0179 5982 79 EUR  t.n.v. pfj de waard-franken te Waspik, of via paybal onder mail-adres info@hobbykidz.nl. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt.

IX. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de klant de Voorwaarden en gaat accoord met de toepasselijkheid ervan.

X. Betaling door de klant binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de door Hobbykidz verzonden mailbevestiging met werkelijk factuurnummer en factuurbedrag.

XI. Rembours levering is in principe niet mogelijk.

XII. Hobbykidz is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Hobbykidz. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen. De extra kosten worden bij u in rekening gebracht.

XIII. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de bestelling beantwoorden binnen 14 dagen na levering.

XIV. Prijzen zijn vast voor de duur van de bestelling, oftewel prijsverhogingen nadat een bestelling is gedaan worden niet meegenomen. Prijsverlagingen ten tijde van de looptijd van de bestelling worden WEL meegenomen door een creditering aan de klant.

XV. De bij de artikelen gepubliceerde prijzen zijn in euro’s en incl. BTW.

XVI. Afbeeldingen die op de site staan, kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. Bij twijfel wordt met de klant contact opgenomen voordat verzending plaatsvindt.

XVII. Levertijd is afhankelijk van de bestelde materialen maar zal in principe plaatsvinden binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Alle opdrachten worden per e-mail aan u bevestigd. Speciaal-op -maat (maatwerk) producten hebben een leveringstermijn van minimaal 3 weken.
Als u binnen 24 uur uw opdracht per e-mail annuleert, zal deze niet in behandeling worden genomen.
Hierna is de opdracht definitief en zal (na betaling) worden opgestuurd naar het door u opgegeven adres. Mocht een produkt niet op voorraad zijn, dan wordt u hierover binnen 5 werkdagen per e-mail ingelicht waarbij wordt aangegeven wanneer de goederen kunnen worden geleverd. Mocht de verlate leveringsdatum voor de klant niet acceptabel zijn dan kunt u zonder enige kosten de opdracht annuleren.
Houdt u rekening met de verzendtijd welke in Nederland gemiddeld 2 dagen bedraagt en rondom feestdagen wisselend kan zijn.

XVIII. Retourzending van een product is alleen mogelijk na afstemming met Hobbykidz. Zonder voorafgaand akkoord, worden geen producten teruggenomen. Producten die niet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoen zullen worden teruggenomen en aan de leverancier worden retour gezonden.

XIX. Reclames zijn alleen mogelijk als zij binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de levering worden ingediend.

XX. Misverstanden, verminkingen, vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en hobbykidz, dan wel tussen hobbykidz en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant hobbykidz, is hobbykidz niet aansprakelijk. Er zal wel altijd in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht die voor alle partijen bevrediging geeft

XXI. Iedere tekortkoming die niet aan hobbykidz kan worden toegerekend dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van hobbykidz.

XXII. In het geval men zelf artikelen op komt halen moet dit op afspraak welke in onderling overleg wordt vastgesteld.

XXIII. Voor bestellingen van meer dan 25 euro worden binnen Nederland geen verzendkosten berekend bij brievenpost en meer dan de 50 euro bij pakketpost ( m.u.v. van pakketten boven de 10kg. dan zijn de helft van de verzendkosten voor rekening van de koper ).

XXIV. GEEN Internationale verzending. Alleen verzending binnen Nederland.

www.hobbykidz.nl

Kerkstraat 15

Waspik
Tel: 06 48422296
E-mail: info@hobbykidz.nl
KVK: 60943718

Voorwaarden aankoop van een download

Tenzij anders vermeld, geldt er geen retourrecht voor digitale producten (downloads) die via hobbykidz.nl gekocht zijn. Dit geldt voor alle digitale producten op de website (Duidelijk gemarkeerd met de tekst Downloadbaar , PDF en andere digitale bestandsformaten).

De levering vindt direct na de betaling plaats. U download rechtstreeks vanaf de website.

Mocht u de bestanden van uw bestelling niet kunnen downloaden, neem dan via e-mail contact op met info@hobbykidz.nl. Er wordt GEEN technische ondersteuning geboden.

 

Voorwaarden workshop of kinderfeestje

Aanmeldingen:
U kunt zich zowel telefonisch als per mail aanmelden voor een workshop. In verband met de aankoop van eventuele te gebruiken producten verzoeken wij u zich minimaal twee weken voor de gewenste datum aan te melden. Het minimale aantal deelnemers voor een workshop is aangegeven bij de items zelf,

Hobbykidz werkt over het algemeen met vaste dagen voor workshops. De workshops kunnen op zaterdag en doordeweeks worden gegeven, zowel overdag als in de avonduren. Dit gebeurt altijd in onderling overleg i.v.m. nevenwerkzaamheden.

Alle genoemde bedragen van de workshops zijn incl. gebruik van gereedschap, materiaal en koffie, thee of iets fris, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Mocht blijken dat de workshop niet binnen de gestelde tijd kan worden beëindigd, dan kunt u in overleg met de andere cursisten een dagdeel terugkomen om uw werkstuk af te maken. De kosten 10,00 euro per cursist per extra dagdeel.

Op locatie:
Bij voldoende aanmeldingen kan hobbykidz ook onder bepaalde voorwaarden naar u toekomen. Zo wordt een workshop geheel in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven en hoeft u niet te reizen. Binnen de gemeentegrens van Geertruidenberg worden geen aanvullende reiskosten berekend. Indien we buiten deze grens naar u toe dienen te komen wordt 0,20 cent per kilometer gerekend (V.V.). De kosten worden u vooraf bekend gemaakt.

Kleding:
Tijdens workshops wordt er eventueel gewerkt met lijm (lijmpistool), verf en/of gereedschap. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen zijn wij niet aansprakelijk.

Betaling:
U kunt de betaling voorafgaande aan de workshop aan ons overmaken. Houd u rekening met een overschrijvingsperiode van minimaal een week. U kunt de betaling overmaken t.n.v. pfj de waard-franken te Waspik op rekeningnummer: IBAN NL75 RABO 0179 5982 79 EUR . Uiteraard kunt u het bedrag ook voorafgaande aan de workshop contant betalen.

Annuleren:
Uiteraard zien wij u heel graag op onze workshop. U vindt het ook prettig als een workshop doorgaat, zoals eerder overeengekomen. Echter soms gebeurt het dat op het allerlaatste moment wordt afgezegd voor een workshop of dat men niet komt opdagen. Tot 1 week voor de geplande datum kan kostenloos worden geannuleerd. Daarna zijn we genoodzaakt om 10 euro annuleringskosten per persoon in rekening te brengen. Bij workshops van < 10 euro zullen de kosten van de betreffende workshop in rekening gebracht worden. Bij eventuele annulering van 1 of meerdere personen betaalt u dus altijd voor de minimaal aangegeven personen.

www.hobbykidz.nl
Kerkstraat 15

Waspik

Tel: 06 48422296
E-mail: info@hobbykidz.nl
KVK: 60943718